Avalehekülg

Tere, lugupeetud külastaja!

Minu nimi on Edmund Alexander Dalton. Olen vandetõlk eesti-inglise keelesuunal. Töötan tõlkija ja keeletoimetajana alates aastast 2010. Lõpetasin Tartu ülikooli cum laude inglise filoloogia erialal aastal 2014. Minu töökogemused hõlmavad oskuskeelte tundmaõppimist, näiteks õigus- ja teadustekstide tarbeks, ning koostööd tõlkebüroodega.

logoon osaühing, mille asutasin 12. septembril 2017 Tallinnas. Selle tegevusalaks on kirjalik ja suuline tõlge. OÜ Synesise raames on minu eesmärgiks toota füüsilistele ja juriidilistele isikutele tava- ja vandetõlgi tõlkeid, mis suudavad konkureerida turul nii kvaliteedi, kättesaadavuse kui ka taskukohasuse poolest.

Teie küsimustele muuhulgas vandetõlgi pädevuse, OÜ Synesise teenuste ja dokumentide töötlemiseks esitamise kohta vastan meelsasti. Peale hinnakirja täpsustava lehekülje leiate menüüst vandetõlgi kutsetegevust käsitlevate tekstide viited. Kontakti leheküljelt aga leiate ka päringuvormi.

Soovin Teile positiivse koostöö täiuslikke saavutusi!

philology

Welcome, dear visitor!

My name is Edmund Alexander Dalton. I am a sworn translator in the translation direction Estonian–English. I have worked as a translator and language editor since 2010. I graduated cum laude from the University of Tartu in English philology in 2014. My professional experience involves acquiring familiarity with technical terminologies, such as for legal and scientific texts, and working with translation agencies.

Synesis is a private limited company (OÜ) that was founded in Tallinn on 12 September 2017. Its activities are translation and interpretation. Within the framework of OÜ Synesis, my aim is to produce for natural and legal persons standard and sworn translations that are competitive in the marketplace in terms of quality, availability, as well as affordability.

I will be more than glad to answer all your questions about, among other things, the competence of sworn translators, the services of OÜ Synesis, and the process of submitting documents. In addition to the hinnakiri ‘price list’ page, the menu provides access to references to texts on the kutsetegevus ‘professional activities’ of sworn translators. On the contact page, however, you will also find a query submission form.

I wish you the finest achievements of a wonderful collaboration.